Abi
Hankeleping
Arvutitarkvara kasutusõiguse tarnitamine
Lepingu number:
4
Partneripoolne lepingu number:
251022
Lepingu saabumise kuupäev:
22.06.2005
Lepingu sõlmimise kuupäev:
08.07.2005
Lepingu kontakt:
GT Tarkvara OÜ
Lepingu pealkiri:
Hankeleping
Lepingu lühikirjeldus:
Arvutitarkvara kasutusõiguse tarnitamine
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud