Abi
Lepingu muutmise leping. Kokkulepe hoonestusõiguse ulatuse kohta
Puškini J15, 61
Lepingu number:
27
Partneripoolne lepingu number:
1501
Lepingu saabumise kuupäev:
28.06.2021
Lepingu sõlmimise kuupäev:
21.06.2021
Lepingu kontakt:
OÜ Rossan MPI
Lepingu pealkiri:
Lepingu muutmise leping. Kokkulepe hoonestusõiguse ulatuse kohta
Lepingu lühikirjeldus:
Puškini J15, 61
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
notar BT 220621 130207.asice 52 kB 29.06.2021 (Kairi Johannes) (42)