Abi
Vara tasuta üleandmine
M.Chagalli mälestuskivi
Lepingu number:
46
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
19.11.2021
Lepingu sõlmimise kuupäev:
19.11.2021
Lepingu kontakt:
Eraisik V.B.
Lepingu pealkiri:
Vara tasuta üleandmine
Lepingu lühikirjeldus:
M.Chagalli mälestuskivi
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
2021 Vara tasuta üleandmise leping (M. Chagall)-2.asice 267 kB 22.11.2021 (Kairi Johannes) (44)