Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2015
(Kirjeid kokku: 108)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 02.04.2015 o031-18 Albert-August Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
32. 30.04.2015 o032-19 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
33. 30.04.2015 o033-19 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
34. 30.04.2015 o034-19 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 "Projekti "Narva Noortekeskuseavatud noortekeskuse "EXIT" ruumide rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine ning ..
35. 30.04.2015 o035-19 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Sutõrinile
36. 26.05.2015 o036-20 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
37. 26.05.2015 o037-20 Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning ..
38. 26.05.2015 o038-20 Joala tn 45 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
39. 28.05.2015 o039-20 Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
40. 29.06.2015 o040-21 Narva linna 2014.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
41. 29.06.2015 o041-21 Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" raames kinnistule asukohaga Vaksali 22, Narva isikliku kasutusõiguse seadmine
42. 29.06.2015 o042-21 Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
43. 29.06.2015 o043-21 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastutõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
44. 29.06.2015 o044-21 Kreenholmi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
45. 29.06.2015 o045-21 Kreenholmi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
46. 29.06.2015 o046-21 Mängu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
47. 29.06.2015 o047-21 Rakvere tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
48. 29.06.2015 o048-21 2.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
49. 29.06.2015 o049-21 4.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
50. 29.06.2015 o050-21 5.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
51. 29.06.2015 o051-21 6.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
52. 29.06.2015 o052-21 Oru tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
53. 29.06.2015 o053-21 Oru tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
54. 29.06.2015 o054-21 Oru tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
55. 29.06.2015 o055-21 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
56. 31.08.2015 o056-22 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
57. 31.08.2015 o057-22 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" omafinantseerimise muutmine
58. 31.08.2015 o058-22 Projekti "Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine Narva Keeltelütseumis" omafinantseerimise kinnitamine
59. 31.08.2015 o059-22 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 "Projekti "Narva Noortekeskuseavatud noortekeskuse "EXIT" ruumide rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine ning sildfinantseerimise ..
60. 31.08.2015 o060-22 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 "Projekti "Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks" ..