NARVA LINNAVALITSUS

24.03.2015  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Maksim Volkov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Töökorras 17.03.15.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord“ u

2.Volitada abilinnapead Tatjana Patsanovskajat protokollilise otsuse punktis 1 nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
2. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 "Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 19.02.2014. a. korralduse nr 193-k „ Linnavara sihtasutusele Narva Muuseum üleandmine” muutmine
Korraldus: 267-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
Narva Linnavalitsuse 19.02.2014. a. korralduse nr 193-k „ Linnavara sihtasutusele Narva Muuseum üleandmine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2015
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud korraldus nr 267-k
 
   
4. Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus linnapea Eduard Easti.
 
   
5. Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus Narva linnapead Eduard Easti.
 
   
6. Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus linnapead Eduard Easti.
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini 65-20 Narvas üürile andmine
Korraldus: 268-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 268-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-88 Narvas üürile andmine
Korraldus: 269-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 269-k
 
   
9. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 270-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 270-k
 
   
10. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2014. aasta eest
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2014. aasta eest.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
 
   
11. Riigihanke „Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine“ (nr 158506) hanketulemuste kinnitamine
Korraldus: 271-k 2015
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 271-k
 
   
12. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 272-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 272-k
 
   
13. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 273-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Ice Drive (registrikood 80337558) avalikku enampakkumist korraldamata määramata ajaks Narvas aadressil Jõesuu tänav 78 asuva maa-ala osa üldpindalaga 38 129 m² kasutusse andmine spetsialiseeritud libeda kattega õppeväljaku ehitamiseks B-kategooria mootorsõiduki juhtide väljaõpetamiseks ning rakendada üüritasu arvestamisel madalamat koefitsienti 0,2.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 273-k
 
   
14. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 274-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Florett, registrikood 80250254, tähtajaga kuni 31.03.2016. a Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tn 9 asuvate keldriruumide nr 26-28 üldpinnaga 152,1 m² tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 274-k
 
   
15. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 275-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 275-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse esindaja volitamine
Korraldus: 276-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 276-k
 
   
17. Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
Määrus: 14- 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 14- 2015
Võtta vastu määrus nr 14
 
   
18. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine
Korraldus: 277-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 277-k
 
   
19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 278-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2015
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 278-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 279-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 279-k
 
   
21. Maaüksusele aadressi määramine (Ööbiku tn 34)
Korraldus: 280-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
22. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 11)
Korraldus: 281-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
23. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 33)
Korraldus: 282-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
24. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 44)
Korraldus: 283-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
25. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 47)
Korraldus: 284-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
26. Koha-aadressi määramine
Korraldus: 285-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tallinna mnt 19c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
27. Koha-aadresside määramine (AÜ Jantar)
Korraldus: 286-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
28. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 287-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
29. Arvamuse andmine Ööbiku tn 39 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 288-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
30. Kärje tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 289-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kärje tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
31. Kaie tn 35 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 290-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kaie tn 35 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
32. Murdlaine tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 291-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Murdlaine tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
33. Lehe tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 292-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Lehe tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
34. Tõnu tn 36 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 293-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tõnu tn 36 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
35. Põlevkivi tn 47 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 294-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Põlevkivi tn 47 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
36. Nugise tn 63 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 295-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Nugise tn 63 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
37. Rongi tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 296-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rongi tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Luige tn 11
Korraldus: 297-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, M. Gorbatši tn 8
Korraldus: 298-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 298-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pilve tänav L1
Korraldus: 299-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 299-k
 
   
41. Murdlaine tn 49 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 300-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Murdlaine tn 49 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 300-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 301-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 301-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 34 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 302-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgusadama tee 8 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 303-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Looga tn 25 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 304-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 31 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 305-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
47. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 306-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Kaalika tn 21 aiamaja püstitamiseks.
2. Kummeli tn 17 aiamaja püstitamiseks.
3. Rõõmu tn 38 aiamaja püstitamiseks.
4. Rõõmu tn 40 aiamaja püstitamiseks.
5. A. Puškini tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 106/2014).
6. Võidu pr 14 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine vastavalt ehitusprojektile LP-16-2008).
7. Tallinna mnt 32 korterite nr 156 ja 160 ühendamiseks nende vahelise ava sisetrepi ehitamisel ning nimetamiseks korteriks nr 156.
8. Kulgu tn 8 tootmishoone (ehr. kood 118008561) rekonstrueerimiseks ja tootmishoone (ehr. kood 118008559) laiendamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
48. Kasutusloa väljastamine (Kevade tn 11)
Korraldus: 307-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kevade tn 11 rekonstrueeritud lodžade piirdetarinditega korterelamule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
49. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 308-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Rõõmu tn 40 kuuri püstitamiseks.
2. Kummeli tn 17 sauna püstitamiseks.
3. Kaalika tn 21 majandushoone ja kasvuhoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
50. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 309-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Valge 202 elektrisüsteemi paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
51. Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine» (viitenumber 160445)” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 310-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
RH nr 160445 avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
52. Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate teekatte jooksvad remonttööd 2015" avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 311-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
53. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tn 12-36 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 312-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
54. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)
Korraldus: 313-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
55. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 314-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
56. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine
Korraldus: 315-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
57. Loa andmine E.K.
Korraldus: 316-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
58. Loa andmine V.I.
Korraldus: 317-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
59. Loa andmine Y.A.
Korraldus: 318-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
60. Hoolduse seadmine D.S.
Korraldus: 319-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
61. Hoolduse seadmine T.K.
Korraldus: 320-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
62. Hoolduse seadmine O.O.
Korraldus: 321-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
63. Hoolduse seadmine V.A.
Korraldus: 322-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
64. Hoolduse seadmine O.K.
Korraldus: 323-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
65. Hoolduse seadmine L.M.
Korraldus: 324-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
66. Hoolduse seadmine T.V.
Korraldus: 325-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
67. Hoolduse seadmine M.S.
Korraldus: 326-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
68. Hoolduse seadmine V.M.
Korraldus: 327-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 327-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja