NARVA LINNAVALITSUS

15.05.2019  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    õigusteenistuse juhataja   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse « Võidu päev» loa taotluse osaline rahuldamine
Korraldus: 319-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2019
08.05.2019 töökorras vastu võetud korraldus nr 319-k
 
   
2. Avaliku ürituse «Laadad 2019» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 320-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2019
10.05.2019 töökorras vastu võetud korraldus nr 320-k
 
   
3. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks
Korraldus: 321-k 2019
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2019
1. Muuta esitatud eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule ning anda nõusoleks 10 aastaks.
2. Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
4. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina
 
Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina
 
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 20.02.2019. a korralduse nr 126-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 15 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” punkti 1 muutmine
Korraldus: 322-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kullerkupu tn 8 suvila püstitamine ning väikehoonete rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 323-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Meedikute tn 12 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 324-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
9. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)
Korraldus: 325-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Tööstusbaasi hoones tuletõkkesektsioonide moodustamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
10. Volitamine (V.O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 326-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
11. Volitamine (N. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 327-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine
Määrus: 9 - 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 9 - 2019
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu määrus nr 9
 
   
13. Munitsipaaleluruumi aadressil P. Kerese tn 6-20 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 328-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
14. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (R.R. pärimisasi)
Korraldus: 329-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
15. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (N. H. pärimisasi)
Korraldus: 330-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
16. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (P. J. pärimisasi)
Korraldus: 331-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
17. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (Z. K. pärimisasi)
Korraldus: 332-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
18. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (G. M. pärimisasi)
Korraldus: 333-k 2019
   
Esitaja: Narva Linnavaitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
19. Avaliku ürituse «Perepäev Narva Maitsed 2019» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 334-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
20. Avaliku ürituse «Narva Fama Keskuse Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 335-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
21. Avaliku ürituse « Narva Promenaadijooks 2019» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 336-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
22. Avaliku ürituse «Narova Kodulaat 2019» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 337-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
23. Avaliku ürituse «Narva Prisma Kevadlaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 338-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
24. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline AIDSi ohvrite mälestuspäev» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 339-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
25. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
26. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
Määrus: 10-2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 10-2019
Võtta vastu määrus nr 10
 
   
27. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine
Korraldus: 340-k 2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
28. Ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 341-k 2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
29. Narva linna 2019. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
Korraldus: 342-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 20.01.2019.a korralduse nr 11 „Narva linna 2019.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 343-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
31. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 344-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
32. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 345-k 2019
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov
 
Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
33. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 346-k 2019
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
34. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile
Korraldus: 347-k 2019
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
35. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 348-k 2019
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 348-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja