NARVA LINNAVALITSUS - 15.05.2019
   
Narva Linnavalitsuse 20.02.2019. a korralduse nr 126-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 15 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” punkti 1 muutmine
Korraldus: 322-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 322-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja