Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 23.10.2017 197/2017/1362 Järelepärimine seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva notar Tatjana Boitsova) 21.11.2017  
2. 23.10.2017 Kutse. (Tšuvašši Vabariigi Kultuurministeerium) Saadetud  
3. 23.10.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 21.11.2017  
4. 23.10.2017 Seisukoht avaldusele isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 23.10.2017 Garantiikiri (Puškini 29a) (Narva Vesi AS) Saadetud  
6. 23.10.2017 Teatis (Eraisik) 21.11.2017  
7. 23.10.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 21.11.2017  
8. 23.10.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 21.11.2017  
9. 23.10.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 21.11.2017  
10. 23.10.2017 2.1-8/7348-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) 20.11.2017  
11. 23.10.2017 Kutse. (Eesti Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
12. 23.10.2017 935 Taotlus . (Venemaa Suursaatkond) 21.11.2017  
13. 23.10.2017 Kehakultuuri- ja spordi arendamise nõukogu (Narva Kehakultuuri ja Spordiliit) 21.11.2017  
14. 23.10.2017 308 Avaldus (J. G.) 21.11.2017  
15. 23.10.2017 306 Avaldus (J. H.) 21.11.2017  
16. 23.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
17. 23.10.2017 Teenistusse võtmine ja ametikohale nimetamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) 21.11.2017  
18. 23.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
19. 23.10.2017 Raieloa taotlus (Aleksandr Roštšupko) 21.11.2017  
20. 23.10.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 21.11.2017  
21. 23.10.2017 2017. a hankeplaani muutmine (Linnamajandusamet) 21.11.2017  
22. 23.10.2017 Järelepärimine alaealise lapse vanema suhtes ( M.Š.) (SA Narva Haigla) Saadetud  
23. 23.10.2017 N.Orava kasutamata puhkuse kasutamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 21.11.2017  
24. 23.10.2017 307 Avaldus (V. M.) 21.11.2017  
25. 23.10.2017 O.Tšerjomuškina vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 21.11.2017  
26. 23.10.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (Ida-Viru maavanem) Saadetud  
27. 23.10.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (Ida-Viru maavanem) Saadetud  
28. 23.10.2017 Teatis (Llaki Logistika OÜ) 21.11.2017  
29. 23.10.2017 01-02/01/578 Taotlus (AS Nakro) 21.11.2017  
30. 23.10.2017 Lasteaedade linna metoodiliste ühingute koosseisude kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 21.11.2017  
31. 23.10.2017 Tellimuskiri (Haigla 6) (Tehnosan OÜ) Saadetud  
32. 23.10.2017 31 Tööde lõpetamise tähtaja pikendamine (Eesti ESM AS) 21.11.2017  
33. 23.10.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 21.11.2017  
34. 23.10.2017 651 Kaaskiri (SA Narva Linnaelamu) 21.11.2017  
35. 23.10.2017 K.Uustallo puhkus (Linnamajandusamet) 30.10.2017