Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.01.2022 3100,22,0029525 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
2. 18.01.2022 3100,22,0024917 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 18.01.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 31.01.2022  
4. 18.01.2022 305-03 Projekteerimise töövõtuleping nr 230/2020 täitmine (EVIKO Inseneribüroo) 17.02.2022  
5. 18.01.2022 Muudatusettepanek nr 15 Tugevvoolu muudatused (Raekoda) (AS Ehitustrust) 17.02.2022  
6. 18.01.2022 Kraavi tn torustike dokumentatsioon (AS Narva Vesi) Saadetud  
7. 18.01.2022 1-22/23-a vara mahakandmine (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
8. 18.01.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 17.02.2022  
9. 18.01.2022 Renditasu vähendamine (Narva Spordiklubi Linda 4) 17.02.2022  
10. 18.01.2022 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 17.02.2022  
11. 18.01.2022 1.1-2/22/15 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) 30.04.2022  
12. 18.01.2022 7-8.1/22/00047 Tõendi päring A.K. suhtes (Eesti Töötukassa) 25.01.2022  
13. 18.01.2022 Enefit Power AS-i kiri (Enefit Power AS) 17.02.2022  
14. 18.01.2022 4.1-3/901 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad loataotluse menetlemise toimingud (Maaeluministeerium) 21.01.2022  
15. 18.01.2022 Taotlus (KÜ Rahu 28a) 17.02.2022  
16. 18.01.2022 30 Avaldus (V. J.) 17.02.2022  
17. 18.01.2022 Sõiduloa taotlemine (OÜ N&V) 17.02.2022  
18. 18.01.2022 Avaldus (Eraisik) 17.02.2022  
19. 18.01.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
20. 18.01.2022 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
21. 18.01.2022 29 Päring (L. D.) Menetletud  
22. 18.01.2022 28 Päring (S. O.) Menetletud  
23. 18.01.2022 Leping (Narva linna Sotsiaalabiamet)  
24. 18.01.2022 2022. aasta eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavalitsus) 17.02.2022  
25. 18.01.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
26. 18.01.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
27. 18.01.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
28. 18.01.2022 27 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
29. 18.01.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
30. 18.01.2022 Märgukiri (AS Infragate Eesti) Saadetud  
31. 18.01.2022 1.37/471 Järelepärimine (Narva Linnakantselei) 31.01.2022  
32. 18.01.2022 Arukate Õpilaste Akadeemia võistlused (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
33. 18.01.2022 VEV.01-03/1134 Sundvalduse seadmise taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) 17.02.2022  
34. 18.01.2022 A.Galaktionova vaba päev (Linnamajandusamet) 31.01.2022  
35. 18.01.2022 O.Orlova lapsepuhkus ja vabad päevad (Linnamajandusamet) 31.01.2022