Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.10.2021 Töövõtuleping koos lisadega (SEAN OÜ) Saadetud  
2. 18.10.2021 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ DiAL Ehitus) Saadetud  
3. 18.10.2021 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Teiwaz Ehitus Group) Saadetud  
4. 18.10.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
5. 18.10.2021 Kiri projekti kohta (Ivangorod Linnavalitsus)  
6. 18.10.2021 Teatis (Riigi Kinnisvara AS) 16.11.2021  
7. 18.10.2021 Taotlus (OÜ Gemma-R) 16.11.2021  
8. 18.10.2021 Garantiikiri (OÜ Elektromontaaž)  
9. 18.10.2021 Garantiikiri (Viru RMT OÜ)  
10. 18.10.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 16.11.2021  
11. 18.10.2021 Küsimustik (ELVL büroo) 25.10.2021  
12. 18.10.2021 VKG Elektrivõrgud OÜ arvamus (OÜ VKG Elektrivõrgud) 16.11.2021  
13. 18.10.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 02.11.2021  
14. 18.10.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.11.2021  
15. 18.10.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.11.2021  
16. 18.10.2021 Garantiikiri (OÜ Riera) Saadetud  
17. 18.10.2021 Vaba päeva andmine (Narva Linnakantselei) 16.11.2021  
18. 18.10.2021 7-8.1/21/01508 Tõendi päring A.M. suhtes (Eesti Töötukassa) 25.10.2021  
19. 18.10.2021 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
20. 18.10.2021 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) 16.11.2021  
21. 18.10.2021 Käskkiri (Narva LV Kultuuriosakond) 16.11.2021  
22. 18.10.2021 Garantiikiri (Asutused ja ettevõtted)  
23. 18.10.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
24. 18.10.2021 Taotlus (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) 16.11.2021  
25. 18.10.2021 J.Maksimova töölähetus (Narva Linnakantselei) 16.11.2021  
26. 18.10.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
27. 18.10.2021 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 16.11.2021  
28. 18.10.2021 Avaldus (Eraisik) 16.11.2021  
29. 18.10.2021 V.Torpani puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.10.2021  
30. 18.10.2021 ilma Lisatööde ettepanek nr 6. Äärekivid (Pimeaed) (Terre Ehitus OÜ) 16.11.2021  
31. 18.10.2021 Teatis (OÜ Gemma-R) Menetletud  
32. 18.10.2021 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 16.11.2021  
33. 18.10.2021 Teatis (OÜ Gemma-R) Menetletud  
34. 18.10.2021 E.Uusküla puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.10.2021  
35. 18.10.2021 Käskkiri (Narva Linnakantselei) 16.11.2021