Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.01.2018 Kindlustamata ja kindlustatud isikute ravikulud 2018. aastal (SA Narva Haigla) Saadetud  
2. 18.01.2018 2.1-3/1368-2 Avalduse edastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) 17.02.2018  
3. 18.01.2018 2-17-15996 Teade dokumendi eduka esitamise kohta 2-17-15996 (Viru Maakohus) 17.02.2018  
4. 18.01.2018 Menetluse lõpetamine (Eraisik) Saadetud  
5. 18.01.2018 A.Liimetsa puhkus (Narva Linnakantselei) 17.02.2018  
6. 18.01.2018 Omavalitsuste ruumipädevuse kaardistus (ELL büroo) 17.02.2018  
7. 18.01.2018 Taotlus vastamise tähtaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 18.01.2018 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (KÜ Partisani 1/1A) Saadetud  
9. 18.01.2018 Raieloa taotlus (Tallinna mnt 42 KÜ) 17.02.2018  
10. 18.01.2018 Ringkiri andmekogude kooskõlastustest RIHAs (ELL büroo) 17.02.2018  
11. 18.01.2018 15 Avaldus (J. J.) 17.02.2018  
12. 18.01.2018 Kutse (Eraisik) Saadetud  
13. 18.01.2018 14 Avaldus (O. V.) 17.02.2018  
14. 18.01.2018 Raieloa taotlus (Niina Loginova) 17.02.2018  
15. 18.01.2018 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 17.02.2018  
16. 18.01.2018 Info edastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) 17.02.2018  
17. 18.01.2018 Teenistuslähetus (A.Kuksin) (Linnamajandusamet) 22.01.2018  
18. 18.01.2018 197/2018/100 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva notar Tatjana Boitsova) 07.02.2018  
19. 18.01.2018 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
20. 18.01.2018 197/2018/99 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) 07.02.2018  
21. 18.01.2018 Vastus päringule (KÜ Pähklimäe 9) 17.02.2018  
22. 18.01.2018 Maa-ala eraldamine (DK ENTERTAINMENT OÜ) 17.02.2018  
23. 18.01.2018 leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
24. 18.01.2018 Taotlus (Narva Spordikool Energia) 17.02.2018  
25. 18.01.2018 2-17-18981 Teade dokumendi eduka esitamise kohta 2-17-18981 (Pankrotihaldur Ly Müürsoo) 17.02.2018  
26. 18.01.2018 2.1-3/1442-2 Vastus avaldusele (Politsei- ja Piirivalveamet) 17.02.2018  
27. 18.01.2018 Avaldus (Mann Grupp OÜ) Menetletud  
28. 18.01.2018 Küsimused (Ajaleht Narvskaja Gazeta) 17.02.2018  
29. 18.01.2018 Raieloa taotlus (Erki Järvet) 17.02.2018  
30. 18.01.2018 2-17-16246 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
31. 18.01.2018 E-post Kinnipeetava isiku taotluse edastamine (Viru Vangla) 16.02.2018  
32. 18.01.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
33. 18.01.2018 Raieloa taotlus (Sinear OÜ) 17.02.2018  
34. 18.01.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
35. 18.01.2018 Vastus taotlusele abi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud