Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 14.05.2021 Päring - finantseerimisest linnaeelarvest (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) 28.05.2021  
2. 14.05.2021 Vastus päringutele (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Saadetud  
3. 14.05.2021 Avaldus (OÜ Valk SV) 13.06.2021  
4. 14.05.2021 Avaldus (Eraisik) 13.06.2021  
5. 14.05.2021 Pöördumine (KÜ Narva Energia 5) 13.06.2021  
6. 14.05.2021 2-20-13196 Kohtule esitatud vastused isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
7. 14.05.2021 2-19-14951 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
8. 14.05.2021 2-21-5949 Kohtukutse kohtuistungile 08.06.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.06.2021  
9. 14.05.2021 2-21-739 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
10. 14.05.2021 Kahju hüvitamise nõue (Eraisik) 13.06.2021  
11. 14.05.2021 2-20-16398 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
12. 14.05.2021 2-21-6558 Lapsele määratud esindaja 12.05.2021.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
13. 14.05.2021 9-17.8/794-1 Päring laste perekonna kohta (Lasnamäe Linnaosavalitsus lastekaitse talitus) 11.06.2021  
14. 14.05.2021 3100,21,0247727 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
15. 14.05.2021 Vastus 14.04.2021.a järelepärimisele (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
16. 14.05.2021 T. Udovichenko puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
17. 14.05.2021 komisjoni moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
18. 14.05.2021 Vastus taotlusele isikule eestkostja määramiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
19. 14.05.2021 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 27.05.2021  
20. 14.05.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 14.05.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
22. 14.05.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
23. 14.05.2021 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 14.05.2021 Teatis (Olga Medvedjeva FIE) 13.06.2021  
25. 14.05.2021 Teatis (KÜ Energia 2a) 13.06.2021  
26. 14.05.2021 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
27. 14.05.2021 Teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) 13.06.2021  
28. 14.05.2021 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
29. 14.05.2021 Kraavi tn parkla (Hoco OÜ) 13.06.2021  
30. 14.05.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
31. 14.05.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
32. 14.05.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
33. 14.05.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
34. 14.05.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.06.2021  
35. 14.05.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud